Home

Visie

Met Spirit in School richt ik mij op de ontwikkeling van identiteit en visie van scholen. Een doorleefde identiteit en goed gedragen visie versterken de betrokkenheid en samenwerking in het team en vormen zo de basis voor kwaliteit van onderwijs.

Juist Spirit in School

Vragen van scholen

Veel schoolleiders staan voor de uitdaging om de identiteit van de school te ontwikkelen in een context van levensbeschouwelijke diversiteit. Daarbij willen zij een duidelijke verbinding met de visie op onderwijs. Christelijke inspiratie heeft altijd veel betekend in ons onderwijs. De wijze waarop die inspiratie nu van betekenis is voor scholen, is zeer divers. Lees hier voorbeelden van vragen van schoolleiders.

Dialoog in diversiteit

In onze tijd is de vraag actueel hoe levensbeschouwing, religie en spiritualiteit kunnen bijdragen aan menswaardig samenleven. Alle scholen waar aandacht is voor levensbeschouwelijk leren en dialoog in diversiteit, dragen bij aan het vermogen om te onderscheiden waar het op aan komt. Zo kunnen leerlingen ontdekken wat er in hun leven toe doet.

Spirit in School: voor leren en leven met hart en ziel!

Cocky Fortuin-van der Spek