Aanbod

Spirit in School verzorgt workshops, lezingen, studiedagen, trainingen en begeleiding op maat in het onderwijs. Mijn werkwijze herkent u aan: vermogen tot verbinden, van essentie naar vorm en minder is meer.

Voorbeelden van vragen van schoolleiders en bestuurders:

 • Als schoolleiders willen wij doordenken wat het betekent dat onze school in de christelijke traditie geworteld staat. Wat betekent dit nu voor onze visie op onderwijs en onze rol als schoolleider?
 • Als bestuurders willen wij delen hoe segregatie en polarisatie in eigen context spelen en welk beroep dit doet op onze rol als bestuurder in bijzonder onderwijs.
 • Wij vinden dat zingeving, religie en spiritualiteit er toe doet. Hoe gaan wij om met de levensbeschouwelijke diversiteit in ons team?
 • Wij willen de samenhang tussen identiteit en visie op onderwijs duidelijk maken. Kunnen wij begeleid worden bij de voorbereiding en uitvoering van een studiedag?
 • Wij zijn toe aan een nieuwe omschrijving van onze identiteit en visie. Begeleid ons in dit proces.
 • Wij zien uit naar een moment van bezinning. Begeleid ons bij een retraite in het klooster, waar wij inspiratie delen en actuele vragen belichten.
 • Wij willen samen met ouders in gesprek over de identiteit van onze school. Kun je ons hierbij begeleiden?

Bezinning op Spirit in School

Wat is de toegevoegde waarde?

 • Het versterkt de verbinding tussen identiteit en kwaliteit van onderwijs.
 • Het verheldert welke waarden richting geven aan de visie op onderwijs.
 • Het draagt bij aan het vermogen te onderscheiden waar het op aankomt.
 • De gesprekken zijn inspirerend en creëren verbinding in het team.
 • Als school leer je omgaan met levensbeschouwelijke verschillen in het team en in de klas.
 • Je bespreekt wat wezenlijk van belang is voor de ontwikkeling van leerlingen in deze tijd.
 • Je krijgt inzicht in de dynamiek van wij-zij denken, insluiten en uitsluiten, dialoog en conflict.

Werkwijze en aanpak

In een gesprek wordt de vraag nader verkend. Wat is de aanleiding, noodzaak, of het verlangen om iets te ondernemen? Waartoe moet het initiatief leiden? Voor welke moeilijkheden, mogelijkheden en uitdagingen staat de school? Wie doen er mee? Welke tijdpad past? Op basis van dit gesprek maak ik een voorstel en bespreken we de doelen van het traject. In de uitvoering werk ik veel met interactieve presentaties, dialoog en verhalen. Voor reflectie op vragen, reik ik kaders aan, om in gesprek te gaan over het thema. Voor vraagstukken die gekenmerkt worden door complexiteit, diversiteit en ‘nog niet weten’, werk ik bijvoorbeeld met Theorie U van Otto Scharmer.

Voor meer informatie stuur een mail naar Spirit in School

Trainingen

De training “Werken met verhalen in groepen” kan in company gegeven worden, lees verder

Trainingen op maat

U kunt daarbij denken aan:

 • Workshop of training over dagopeningen.
 • In gesprek over levensbeschouwelijke diversiteit aan de hand van de zeven dimensies van levensbeschouwing.
 • Training verhalen vertellen, met specifieke aandacht voor bijbelverhalen en verhalen uit grote levensbeschouwelijke tradities.