Artikelen

Hier vind u relevante artikelen en recensies:

Levensbeschouwelijke schoolprofielen

Een Vlaams model voor de ontwikkeling van de schoolidentiteit. In deze schoolprofielen wordt gekeken hoe een school zich eigentijds verhoudt tot haar christelijke wortels en hoe ze zich verhoudt tot de diversiteit die realiteit is. Dit artikel is gepubliceerd in Narthex, in juni 2017

Schoolprofielen publicatie juni 2017

Levensbeschouwelijke schoolprofielen. Een Vlaams model voor de ontwikkeling van de schoolidentiteit. Narthex jaargang 17, nr. 2

Geloof je het zelf?! Narthex jaargang 14, nr.3

Een artikel over de tweede geheel herziene druk van “Geloof je het zelf?! Dit boek laat zien hoe in het primair onderwijs de overgang gemaakt kan worden van godsdienstonderwijs naar levensbeschouwelijk leren in een context van diversiteit. De auteurs zijn helder in hun keuze: “Een leerrijke omgeving voor levensbeschouwelijk leren wordt in onze visie niet ingericht vanuit een programmagerichte benadering van leren, maar vanuit een ontwikkelingsgericht perspectief.”  Artikel Geloof je het zelf

Leren om te doen (2013) in: “Van deze tijd, maatschappelijke veranderingen in deze tijd. Maatschappelijke veranderingen en christelijk onderwijs. Essaybundel.” Met bijdragen van oa Geert Buijs, Erik Borgman, Awraham Soetendorp, Bert Roebben e.a Uitgave van Stichting Steunfonds Christelijk Onderwijs. Lees het Essay Leren om te doen

Van deze tijd