Boeken

Blijvend in prijs verlaagd  CPS-Verhalen-verbinden_Onze-school-is-een-verhaal

Publicaties over identiteit en visie waar Cocky Fortuin-van der Spek van Spirit in School aan heeft meegewerkt.

Identiteit in beweging

Identiteit in beweging

Essays en verhalen over schoolontwikkeling. Met essays van Cok Bakker, Bas van den Berg, Arjan Broers, Cocky Fortuin-van der Spek, Manuela Kalsky, Jos Roemer en Hartger Wassink. Dit boek bevat een aantal essays en persoonlijke verhalen van schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs. De auteurs van de essays reflecteren vanuit hun eigen achtergrond op het thema identiteit en de betekenis en het belang ervan voor scholen. De schoolleiders vertellen openhartig over hun zoektocht naar de identiteit van hun school en de manier waarop ze daarover in gesprek zijn gekomen.

Onze school is een verhaal

Onze school is een verhaal

Onze school is een verhaal. Identiteit als kwaliteit. Bas van den Berg, Aat van der Harst, Cocky Fortuin-van der Spek en Hartger Wassink

In het huidige onderwijs staan leraren onder druk om resultaten te bereiken; een moeilijk opgave gezien de uiteenlopende behoeften van leerlingen. Leidinggevenden moeten rekening houden met een scala aan belangen, eisen en verwachtingen. ‘Kwaliteit’ lijkt vaak niet meer te zijn dan het gebruik van de juiste criteria en de meest efficiënte manier om die te meten. Een te beperkte focus op alleen zo’n smalle opvatting van kwaliteit kan leiden tot vervreemding en een gebrek aan zingeving. Dit boek gaat over de verbinding tussen kwaliteit en identiteit, juist om kwalitatief goede resultaten te halen door de verbinding te leggen met de kern van de school!

Waar ligt de noodzaak of het verlangen om schoolontwikkeling vanuit het perspectief van identiteitsontwikkeling te benaderen? Wat verstaan we onder kwaliteit? Durft u de plek der moeite te betreden? Wat is de rol van leider in dit proces? Via de lijn van vertellen, verbeelden en dialoog biedt dit boek inzicht en inspiratie om op uw school in gesprek te gaan over waarden en essenties van het onderwijs op uw school. Om meer samenhang te krijgen tussen identiteit en dagelijkse praktijk biedt de dialogische benadering een zinvolle inspirerende bijdrage van blijvende betekenis in uw school.

Dialogica

Dialogica met Spirit in School

Dialogica. Brede identiteitsontwikkeling als bron voor verbondenheid, diversiteit en kwaliteit. Hartger Wassink, Bas van den Berg, Cocky Fortuin-van der Spek en Aat van der Harst. Brochure over Brede identiteitsontwikkeling als bron voor verbondenheid, diversiteit en kwaliteit. Om duurzame kwaliteit te bereiken in onderwijsontwikkeling, is aandacht voor brede identiteitsontwikkeling noodzakelijk. In het project Dialogica gaan we ervan uit dat identiteitsontwikkeling meervoudig en dynamisch is.

Verhalen verbinden.

Verhalen verbinden

Nu blijvend in prijs verlaagd!

Verhalen verbinden. Ruimte voor vertellen op school. Aat van der Harst, Bas van den Berg en Cocky Fortuin-van der Spek

Verhalen verbinden mensen

Verhalen verbinden momenten in de tijd

Verhalen verbinden de binnenwereld met de buitenwereld.

Een inspirerend en praktisch boek om met verhalen in groepen te werken.