Symposium “Het luistert nauw”

Hoe kun je als professional verhalenderwijs samenhang creëren in organisaties?Het werken met verhalen is een krachtig middel om bij de essentie van een thema binnen een organisatie te komen. Verhalen bieden de mogelijkheid ervaringen te delen en nieuwe perspectieven te openen, zodanig dat er ruimte is voor diversiteit en verbondenheid. Verhalen zijn ook dragers van paradoxale belevingen, ze  helpen ons gewaar te worden vanuit welke waarden en overtuigingen medewerkers handelen en waar ze botsen met de ingewikkelde dagelijkse praktijk. Versterk je dialoogvaardigheden door het werken met verhalen, met aandacht voor luisteren en vertellen, zodanig dat dit de kwaliteit van de interactie verdiept. Lees meer: Symposium “Het luistert nauw”