Segregatie en polaristie

Expeditie Besturen in Bijzonder onderwijs

Voor de derde keer kwamen bestuurders uit po en vo samen in Kloosterhotel ZIN te Vught. Daar verzorgde Spirit in School in samenwerking met Evelijn Jebbink van Arkade deze tweedaagse. Hoe speelt segregatie en polarisatie in eigen context? Wat betekent dit voor je rol als bestuurder? Hoe onderscheidt een conflict zich van polarisatie? Wat zijn mogelijkheden om te depolariseren? Rond deze vragen gingen bestuurders met elkaar in gesprek en onderzochten zij welk beroep erop hen gedaan wordt.

Segregatie en polarisatie: onderscheiden waar het op aankomt!

In de avond was er ruimte voor persoonlijke bezinning. De volgende ochtend lieten we ons inspireren door denkers uit de joodse en christelijke tradities die wegen naar gastvrijheid en verantwoordelijkheid voorstaan. De inzichten van Bart Brandsma over polarisatie en de mogelijkheid om het wij-zij denken te doorbreken bieden nieuw perspectief. In een socratisch dilemma-gesprek zochten we vanuit een casus naar ‘wat is in deze situatie goed handelen?’

Reacties van bestuurders:
“Persoonlijk en voor mijn werk verrijking, verdieping en verbinding.”
“Onthaasten, verstilling en reflectie op levensbeschouwelijke vraagstukken”
“Belangrijke leerwinst voor het werk als bestuurder. Tot volgend jaar!”

Lees hier de ervaring van Margareth Runderkamp, bestuurder Stichting Katholiek Onderwijs Volendam