Trainingen

Training “Werken met verhalen in groepen”

Verhalen verbinden mensen,

verhalen verbinden momenten in de tijd,

verhalen verbinden de binnenwereld met de buitenwereld.

Dit is een praktische en inspirerende training voor mensen die met verhalen in groepen werken. Je maakt kennis met een grote variatie aan werkvormen. We richten ons daarbij op het vertellen van persoonlijke, fictieve en overgeleverde verhalen en de uitwisseling daarvan in een groep. Deze werkwijze verdiept en verrijkt, de ontmoetingen en gesprekken in een groep. Vanuit deze basis kun je zelf jouw toepassingen maken in groepen waarmee jij werkt. We werken op een passende locatie met de mogelijkheid om ook verhalend te wandelen.

Inhoud van de training:

  • Welke verhalen zijn er en hoe kom je tot een keuze voor een verhaal rondom een thema in jouw groep.
  • Beeldend vertellen, met aandacht voor houding, stem en contact met alle zintuigen.
  • Hoe ontlok je verhalen en nodig je deelnemers om op verhaal te komen?
  • Hoe vertel je niet alleen voor een groep, maar deel je verhalen met elkaar en roep je verhalen op bij je deelnemers.
  • Je ervaart en leert wat responsies op een verhaal kunnen betekenen.
  • Hoe vergroot je ieders vermogen om te vertellen en te verbeelden in ontmoeting met elkaar?
  • Hoe pas je dit toe binnen de groepen waar jij mee werkt?
  • Verhalen in beweging, je ervaart en leert hoe fysieke beweging de innerlijke beweging mogelijk maakt

Doelgroep

Iedereen die met groepen werkt (in onderwijs, zorg, werk, of kerk) en wil verkennen welke rol verhalen kunnen spelen. Er is aandacht voor zowel het vertellen, als het werken met verhalen in een groep. Je leert een aanpak waarbij je op creatieve wijze de dialoog tussen deelnemers en verhalen stimuleert, passend bij jouw doelgroep en context.

Doel is om de eigen vaardigheid in het werken met verhalen in groepen te vergroten. Na elke training oefen je het vertellen en werken met verhalen in je eigen groep. Je verrijkt, verdiept en verfijnt je mogelijkheden om verhalen te laten vertellen, te horen en te delen.

Docenten

Cocky Fortuin-van der Spek en Aat van der Harst zijn beiden ervaren verhalentrainers en schrijvers van de verhalenboeken Verhalen Verbinden en Onze school is een verhaal.

Tweedaagse training van  10.00 – 16.30 uur, op aanvraag

Informatie  per email bij Spirit in School

Boek Verhalen verbinden
Verhalen verbinden

Reacties van deelnemers:

“Ik heb veel werkvormen meegekregen die ik zelf kan gebruiken.” 

“Teruggeven van een woord of een beeld. Smaakt naar meer.”

“Spelenderwijs leren & leuke samenwerking.”

“Het vertellen van een professioneel verhaal is iets dat moet groeien. Opzet storyboard, try-out en bijstellen hoort erbij.”

“In de afgelopen twee dagen heb ik heerlijk en intensief gespeeld. Fijn om in een groep te oefenen met eigen half-fabrikaten.”