Wijs … met bronverhalen

‘Wij willen de verhalen uit de bijbel blijven vertellen, maar we zoeken naar een betere verwerking’, ‘bij ons ons op school, komen kinderen uit allerlei culturen samen, wij willen verhalen uit verschillende tradities vertellen’, ‘kun je leerlingen meer actief bij verhalen betrekken’?

Voor ieder die zich in deze vragen herkent, is het boek “Wijs worden met bronverhalen” geschreven. Dit is een visie- en praktijkboek voor leerlinggericht levensbeschouwelijk onderwijs in de 21e eeuw.

Wijs worden met bronverhalen bij Spirit in School

Visieboek

Er liggen schatten aan inzicht, ervaring en wijsheid verborgen in de verhalen uit levensbeschouwelijke en culturele tradities. Het is de kunst om leerlingen echt kennis te laten maken met deze verhalen. Een levende ontmoeting met deze verhalen stimuleer je door een beroep te doen op het vermogen tot verhalen, verbeelden en zich verwonderen. Zo werk je aan creatief, dialogische en kritisch levensbeschouwelijk onderwijs.

Praktijkboek

Foto’s, aquarellen en reacties van leerlingen laten zien dat de ideeen in dit boek zijn uitgevoerd in de praktijk. Als leerkracht kun je kiezen uit allerlei werkvormen: beeldend, literair, ludiek, interactief en reflexief. Met zeven voorbeelden van verhalen uit de bijbel, koran, joodse en boeddhistische traditie, Griekse mythen en volksverhalen kun je direct aan de slag.

Betekenis voor leerlingen

Leerlingen leven zich in, in een ander en verruimen hun perspectief. Zo komen zij zelf op verhaal. Dat draagt bij aan eigen levensoriëntatie en begrip voor anderen.

Wil je jouw mogelijkheden om met verhalen te werken, verrijken, verdiepen en verfijnen? Zie Training Werken met verhalen in groepen